Новости и события лаборатории

19 кастрычніка на пасяджэнні навуковага семінара пад кіраўніцтвам загадчыка кафедры тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі, кандыдата філалагічных навук дацэнта Я. Я. Іванова адбылося абмеркаванне дысертацыі Вікторыі Ігараўны Курацёвай «Рэгіянальныя характарыстыкі беларускай прасодыі і іх праяўленне ў англійскім вымаўленні беларусаў», выкананай у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, прадстаўленай на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.02.20 — параўнальна-гістарычнае, тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства і накіраванай Саветам па абароне дысертацый Д 02.22.01 пры МДЛУ на абмеркаванне ў МДУ імя А. А. Куляшова ў якасці апаніруючай арганізацыі.

У рабоце навуковага семінара прынялі ўдзел выкладчыкі факультэта замежных моў. Экспертам па дысертацыі выступіла кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі А.В.Доўгаль.

На навуковым семінары выступіла с дакладам саіскальнік, якая абгрунтавала актуальнасць тэмы дысертацыі, вызначыла метадалогію даследавання і апісала яго этапы, акрэсліла асноўныя вынікі дысертацыі, іх навуковую значнасць і перспекьывы практычнага выкарыстання.

Па выніках абмеркавання даклада саіскальніка, адказаў саіскальніка на пытанні ўдзельнікаў семінара, выступлення эксперта і дыскусіі на навуковым семінары быў падрыхтаваны і зацверджаны станоўчы водзыў на дысертацыю В. І. Курацёвай.4 и 6 декабря сотрудники Лаборатории организовали для студентов 5-го курса факультета иностранных языков «Живую библиотеку». Каждый желающий мог стать книгой и поделиться своей историей, а читатели выбирали «произведение» по своему вкусу.С 20 по 24 декабря 2017 г. сотрудник Лаборатории Е. Н. Василенко и руководитель Информационно-образовательного центра английского языка и культуры А. К. Шевцова прошли стажировку в Институте иностранных языков Вильнюсского университета. Представители нашего университета ознакомились с новейшими направлениями научной работы и изучили опыт литовских коллег в освоении современных форм, методов и средств обучения иностранным языкам.Страница 1 из 3

Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2020 Факультет иностранных языков
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь