Рейтинг@Mail.ru

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «На перекрестке культур: единство языка, литературы и образования / On the crossroads of cultures: interconnection of language, literature and education»
(3–17 декабря 2018 г.)


Доклады и сообщения

 1. Аветян В.Д.
 2. Астанкова М.С.
 3. Березявка Т.Н.
 4. Глуханько Л.В.
 5. Гуркова М.В.
 6. Жарикова А.О.
 7. Казимирова О.В.
 8. Каширина А.Л.
 9. Книга Ю.А.
 10. Ковалевич И.О.
 11. Корзо А.В.
 12. Красовская Е.В.
 13. Крюковская Н.П.
 14. Ксендзова Е.В.
 15. Мозолевская А.С.
 16. Налётова Н.Н.
 17. Петрова Н.П.
 18. Попело А.В.
 19. Пушкарева С.А.
 20. Резвина-Фаверо И.А.
 21. Рубанова Е.В.
 22. Руденко А.А.
 23. Старовойтова В.Д.
 24. Старостина А.М.
 25. Стебихова С.П.
 26. Столярова А.Н.
 27. Шинкевич Ю.В.
 28. Якубова В.Ю.
 29. Довгаль А.В.
 30. Иванов Е.Е.
 31. Иванов Е.Е., Петрушевская Ю.А.
 32. Лебедевич Р.В.
 33. Рингевич В.В.
 34. Шестерева А.Н.
 35. Грушецкая Е.Н.
 36. Пинчукова Т.П.
 37. Тарасова Н.В.
 38. Шенгереюте Йоланта, Макарова Виктория
 39. Бирюк И.Б.
 40. Зубовский Е.Ю.
 41. Шевцова А.К.
 42. Joanna Kic-Drgas
 43. Кополовец Н.В.
 44. Кириленко О.В.
 45. Голякевич Н.Д.
 46. Аксенова З.О.
 47. Василенко Е.Н.